Betaling under ferie

I henhold til ferieloven udgør betalingen under ferie enten: ferie med løn samt et ferietillæg på 1% eller feriegodtgørelse på…

I henhold til ferieloven udgør betalingen under ferie enten: ferie med løn samt et ferietillæg på 1% eller feriegodtgørelse på 12,5% af lønnen.
Hvem har ret til ferie med løn og ferietillæg?
For at have ret til ferie med løn skal medarbejderen opfylde 3 betingelser. Medarbejderen har ret til ferie med løn og ferietillæg, såfremt medarbejderen
  • er antaget månedsvis eller for længere tid (dvs. have krav på mindst en måneds opsigelsesvarsel, medmindre der er aftalt prøvetid)
  • har ret til fuld løn under sygdom
  • har ret til fuld løn på søgnehelligdage
Alle 3 betingelser skal være opfyldt. Det er typisk funktionærer og funktionærlignende ansatte, der har ret til ferie med løn og ferietillæg. Medarbejdere, der ikke opfylder disse kriterier som f.eks. timelønnede medarbejdere, har ret til feriegodtgørelse, som udgør den fulde feriebetaling. Elever kan være omfattet af begge kategorier.