Hvordan administreres seniorfridage?

Seniorfridagene finansieres af medarbejderens fritvalgskonto. Konverteres pensionsbidraget, indsættes dette på medarbejderens fritvalgskonto. Konverteringen i en seniorordning ændrer ikke på, hvordan…

Seniorfridagene finansieres af medarbejderens fritvalgskonto. Konverteres pensionsbidraget, indsættes dette på medarbejderens fritvalgskonto. Konverteringen i en seniorordning ændrer ikke på, hvordan pensionsbidraget beregnes, og er derfor omkostningsneutral for virksomheden. Det konverterede pensionsbidrag er ikke feriepengeberettiget. Det er ikke muligt for den enkelte medarbejder at kombinere konvertering af pensionsmidler med anvendelse af…