TJ 2015 ApS, Bygmarken 5, 4684 Holmegaard, CVR/RUT nr. 37166480

FH har den 31. marts 2023 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af 3F etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:…

FH har den 31. marts 2023 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af 3F etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

  • TJ 2015 ApS, Bygmarken 5, 4684 Holmegaard, CVR/RUT nr. 37166480
  1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af 3F, HK Privat og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 17. april 2023.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af 3F, Dansk Metal eller HK Privat udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.