Agroindustrioverenskomsten

Fridage Medarbejdere omfattet af overenskomsten for agroindustri har følgende fridage: Grundlovsdag fra kl. 12.00. Den 24. december hele dagen På…

Fridage Medarbejdere omfattet af overenskomsten for agroindustri har følgende fridage: Grundlovsdag fra kl. 12.00. Den 24. december hele dagen På kartoffelsortercentraler har medarbejderne herudover følgende fridage: Den 1. maj fra kl. 12.00 Den 31. december hele dagen Betaling på fridagen Dagene betales for timelønnede medarbejdere med forskud fra SH-kontoen. Forskuddet…