Agroindustrioverenskomsten

Fridage Medarbejdere omfattet af overenskomsten for agroindustri har følgende fridage: Grundlovsdag fra kl. 12.00. december hele dagen På kartoffelsortercentraler har…

Fridage Medarbejdere omfattet af overenskomsten for agroindustri har følgende fridage: Grundlovsdag fra kl. 12.00. december hele dagen På kartoffelsortercentraler har medarbejderne herudover følgende fridage: maj fra kl. 12.00 december hele dagen Betaling på fridagen Dagene betales for timelønnede medarbejdere med forskud fra SH-kontoen. Forskuddet udgør medarbejderens sædvanlige løn, dvs. den…