Vikarer

Ved vikarer forstås medarbejdere, som er ansat i et vikarbureau, og som udfører arbejde under brugervirksomhedens instruktionsbeføjelse. Ved kontrolbesøg har…

Ved vikarer forstås medarbejdere, som er ansat i et vikarbureau, og som udfører arbejde under brugervirksomhedens instruktionsbeføjelse. Ved kontrolbesøg har brugervirksomheden pligt til at udlevere navn, adresse og CVR-nummer på det anvendte vikarbureau. Endvidere skal brugervirksomheden oplyse den timepris, der er aftalt med vikarbureauet samt antallet af vikarer på kontroltidspunktet…