Menu

Når medarbejderen når pensions- eller efterlønsalderen

Medarbejdere, der har nået folkepensionsalderen, er fortsat omfattet af pensionsordningen. For disse medarbejdere kan det aftales mellem medarbejderen og virksomheden,…

Medarbejdere, der har nået folkepensionsalderen, er fortsat omfattet af pensionsordningen. For disse medarbejdere kan det aftales mellem medarbejderen og virksomheden, at pensionsbidraget udbetales til medarbejderen som løn. Ovenstående gælder også for medarbejdere, som af andre grunde modtager pensionsudbetaling fra PensionDanmark, f.eks. efterlønnere eller modtagere af supplerende førtidspension fra PensionDanmark. Det…