Når medarbejderen når pensions- eller efterlønsalderen

Medarbejdere, der har nået folkepensionsalderen, er fortsat omfattet af pensionsordningen, når de arbejder under en af GLS-A’s overenskomster. Der er…

Medarbejdere, der har nået folkepensionsalderen, er fortsat omfattet af pensionsordningen, når de arbejder under en af GLS-A’s overenskomster. Der er mellem den pågældende medarbejder og virksomheden mulighed for at indgå aftale om, at virksomhedens pensionsbidrag (10,66%) udbetales til medarbejderen som løn. Konverteres pensionsbidraget, beregnes det stadig som sædvanlig pension, dog…