Barns sygdom i løbet af arbejdsdagen

Medarbejdere, der har ret til at holde barnets første hele sygedag, jf. umiddelbart ovenfor under barnets første hele sygedag, har…

Medarbejdere, der har ret til at holde barnets første hele sygedag, jf. umiddelbart ovenfor under barnets første hele sygedag, har ret til at forlade arbejdet som følge af, at medarbejderens barn bliver sygt i løbet af arbejdsdagen. I tilfælde af, at medarbejderen må forlade arbejdet for at passe et sygt,…