Arbejdstid, hviletid og fridøgn

Ved beskæftigelse af unge gælder særlige regler om arbejdstid, hviletid og fridøgn. For unge på 15 år og derover, der…

Ved beskæftigelse af unge gælder særlige regler om arbejdstid, hviletid og fridøgn. For unge på 15 år og derover, der har afsluttet 9. klasse: Arbejdstiden må højst udgøre 8 timer pr. dag og højst 40 timer pr. uge. I særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt pga. arbejdets karakter, kan dette…