Er arbejdet dækket af overenskomst?

Er det arbejde, medarbejderen udfører, omfattet af en overenskomst, skal medarbejderens vilkår følge den pågældende overenskomst. Det er ikke afgørende,…

Er det arbejde, medarbejderen udfører, omfattet af en overenskomst, skal medarbejderens vilkår følge den pågældende overenskomst. Det er ikke afgørende, hvilken titel medarbejderen har, det afgørende er, hvilket arbejde der udføres. I nogle tilfælde følger det af lovgivningen, at medarbejderens vilkår skal følge en bestemt overenskomst. Det gælder bl.a. elever…
GLS-A's overenskomster
GLS-A har indgået overenskomster med 3F, Dansk Metal og HK. Overenskomsterne har forskelligt dækningsområde, som afgør hvilket arbejde, der er omfattet af overenskomsten. Dækningsområderne fremgår af den enkelte overenskomst. Er virksomheden i tvivl om hvilken overenskomst, medarbejderen er omfattet af, kan der søges rådgivning hos GLS-A. Det afgørende er arbejdets art og ikke stillingens titel. Udfører en medarbejder arbejde, der falder ind under overenskomstens gyldighedsområde, er medarbejderen således omfattet af overenskomsten. Overenskomsterne med 3F dækker arbejde indenfor følgende områder:
 • Agroindustrien, herunder bl.a. korn- og foderstof, kartoffelmelsindustrien, minkfoderfabrikker, rugerier, sortercentraler, pakkerier mv.
 • Jordbrug, herunder animalsk produktion, planteavl, dambrug og havbrug, frugt, grønt og bær
 • Maskinstationer
 • Entreprenørarbejde
 • Gartnerier og planteskoler
 • Skovbrug og skoventreprenører
 • Grønt anlægsgartnerarbejde
 • Golf og greenkeeper
 • Fiskeslagterier og -forædling.
Overenskomsten med HK Privat dækker bl.a.:
 • Kontorarbejde, regnskabsarbejde, salgsarbejde, kommunikationsarbejde og IT-arbejde
 • Arbejde i butik
Overenskomsten med Dansk Metal dækker:
 • Smede- og mekanikerarbejde samt andet faglært metal arbejde.
Ledende medarbejdere, dvs. medarbejdere, hvis primære arbejdsfunktion er at lede andre, er ikke omfattet af overenskomsterne.