Fonden

Ferie optjent i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020 indefryses i en særlig feriefond – Lønmodtagernes Fond…

Ferie optjent i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020 indefryses i en særlig feriefond - Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (herefter Fonden). Feriepengene kan også indefryses i virksomheden. De indefrosne feriedage og tilhørende feriepenge kan ikke afholdes og virksomheden må ikke udbetale feriepengene til medarbejderne. Virksomheden skal…
Indeksering
Indekseringen medfører at der hvert år sker en regulering af feriemidlerne i forhold til lønudviklingen. Baggrunden herfor er et ønske om at inflationssikre medarbejdernes feriemidler. Størrelsen af indekseringen fastsættes hvert år senest den 31. maj. Husk at reagere Overholder virksomheden ikke fristen for at oplyse om den (fortsat) ønsker at beholde feriepengene i virksomheden fremsender Fonden en rykkerskrivelse til virksomheden. Besvares rykkeren ikke indenfor 4 uger forfalder samtlige tilgodehavende feriemidler hos virksomheden. Indbetaler virksomheden ikke rettidigt de feriepenge, som er blevet udbetalt via Fonden i det forløbne år, fremsender Fonden en rykkerskrivelse til virksomheden. Herefter har virksomheden 4 uger til at betale det skyldige beløb. Betales der ikke, vil den manglende betaling medføre at samtlige tilgodehavende feriemidler forfalder. Administrationsbidrag til Fonden Virksomheden skal betale et administrationsbidrag til Fonden. Bidraget betales af alle virksomheder, der har indberettet ATP-bidrag. Bidraget udgør 28 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget ansat (2020).