Menu

Fonden

Ferie optjent i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020 indefryses i en særlig feriefond – Lønmodtagernes Fond…

Ferie optjent i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020 indefryses i en særlig feriefond - Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (herefter Fonden). Feriepengene kan også indefryses i virksomheden. De indefrosne feriedage og tilhørende feriepenge kan ikke afholdes og virksomheden må ikke udbetale feriepengene til medarbejderne. Virksomheden skal…
Ordinær udbetaling fra Fonden
De indefrosne beløb udbetales af Fonden, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. Udbetaling sker som udgangspunkt tidligst i oktober 2021, men Folketinget har besluttet at medarbejderne har mulighed for at ansøge om udbetaling af op til 3 uger. Læs mere nedenfor under punkt 7.3.2 Ekstraordinær udbetaling. I nogle tilfælde bliver pengene udbetalt automatisk og i andre tilfælde skal medarbejderen selv søge om dem. Feriepengene udbetales altid via Fonden, det vil sige, at virksomheden ikke må udbetale feriepengene til medarbejderne udenom Fonden. Pengene udbetales automatisk fra Fonden
  • når medarbejderen når folkepensionsalderen (Medarbejderen har mulighed for at aftale med Fonden at udbetalingen udsættes)
  • ved medarbejderens død udbetales til dødsboet
  • til alle medarbejdere, for hvem der maksimalt er indberettet 1500,- kr.
Medarbejderen kan ansøge om udbetaling fra Fonden, hvis medarbejderen
  • har fået tilkendt førtidspension
  • overgår til efterløn
  • har fået tilkendt fleksydelse
  • har fået udbetalt alderspension, der er oprettet som del af et ansættelsesforhold, og medarbejderen ikke længere er i arbejde
  • har taget varigt ophold i udlandet.