Særligt om konkrete kontrolforanstaltninger

GPS-overvågning af køretøjer Virksomheden kan have en berettiget interesse i at kunne lokalisere køretøjer som medarbejderne anvender i arbejdstiden. Det…

GPS-overvågning af køretøjer Virksomheden kan have en berettiget interesse i at kunne lokalisere køretøjer som medarbejderne anvender i arbejdstiden. Det kan f.eks. være for at kunne anvende ressourcerne bedre, overvåge transport af varer, eller pga. hensynet til medarbejdernes sikkerhed. De oplysninger som indsamles ved GPS-overvågningen kan desuden anvendes til at…