Weekendarbejde

Der kan etableres weekendarbejde. De arbejdsområder, der omfattes af denne driftsform, specificeres i en lokalaftale. Normalt arbejdes der i to…

Der kan etableres weekendarbejde. De arbejdsområder, der omfattes af denne driftsform, specificeres i en lokalaftale. Normalt arbejdes der i to hold á 24 timer på lørdage og søndage. Medarbejdere, der er ansat til weekendarbejde, kan kun undtagelsesvis arbejde på ugens fem første dage, og kun efter godkendelse i organisationerne. Begyndelses-…