Arbejdstiden

Den normale ugentlige arbejdstid er 37 timer. Arbejdsgiveren bestemmer i henhold til ledelsesretten og i overensstemmelse med overenskomstmæssige arbejdstidsregler, hvordan…

Den normale ugentlige arbejdstid er 37 timer. Arbejdsgiveren bestemmer i henhold til ledelsesretten og i overensstemmelse med overenskomstmæssige arbejdstidsregler, hvordan arbejdstiden skal fordeles på de enkelte arbejdsdage hen over arbejdsugen. Når medarbejderen bliver pålagt af arbejdsgiveren at arbejde ud over den daglige normale arbejdstid, er der tale om overarbejde. Det…