HK overenskomsten

Ingen særlige regler om medarbejderbolig. En funktionær med tjenestebolig har ved arbejdsgivers opsigelse minimum 3 måneders opsigelse og ret til…

Ingen særlige regler om medarbejderbolig. En funktionær med tjenestebolig har ved arbejdsgivers opsigelse minimum 3 måneders opsigelse og ret til at bebo tjenesteboligen i indtil 1 måned efter ansættelsesforholdets ophør, jf. Funktionærlovens § 2, stk. 9.