Overenskomsten mellem GLS-A og Dansk Metal

Metaloverenskomsten er en minimallønsoverenskomst. Det betyder, at overenskomsten fastsætter en stigning i minimallønnen pr. 1. marts hvert år, men overenskomsten…

Metaloverenskomsten er en minimallønsoverenskomst. Det betyder, at overenskomsten fastsætter en stigning i minimallønnen pr. 1. marts hvert år, men overenskomsten fastsætter ikke, hvor meget den enkelte medarbejder skal stige i løn. Dette fastsættes ved forhandling på den enkelte virksomhed. Overenskomsten forudsætter, at der finder en individuel lønfastsættelse sted. Minimallønnen i…