Medarbejdere beskæftiget på kartoffelmelsfabrikker

På kartoffelmelsfabrikker kan arbejdstiden forskydes hele døgnet, dog ikke ind i søndagsdøgnet. Arbejder en medarbejder på forskudt tid skal der…

På kartoffelmelsfabrikker kan arbejdstiden forskydes hele døgnet, dog ikke ind i søndagsdøgnet. Arbejder en medarbejder på forskudt tid skal der betales et timetillæg for de timer, der ligger udenfor tidsrummet 6.00 til 18.00. Der er to tillægssatser, én for arbejde mellem kl. 18.00 og 22.00 og én for arbejde mellem…