Entreprenøroverenskomsten

Entreprenøroverenskomsten indeholder ret til betaling under sygdom/tilskadekomst i følgende situationer: Sygdom Medarbejdere, der har 9 måneders beskæftigelse i virksomheden inden…

Entreprenøroverenskomsten indeholder ret til betaling under sygdom/tilskadekomst i følgende situationer: Sygdom Medarbejdere, der har 9 måneders beskæftigelse i virksomheden inden for de sidste 24 måneder, har ret til løn under sygdom. Det er en forudsætning for, at arbejdsgiver skal betale løn under sygdom, at den pågældende medarbejder under fraværsperioden er…