Menu

Jordbrugsoverenskomsten

Når arbejdet er omfattet af jordbrugsoverenskomsten, gælder der forskellige regler for tilrettelæggelsen af arbejdstiden afhængig af om der er tale…

Når arbejdet er omfattet af jordbrugsoverenskomsten, gælder der forskellige regler for tilrettelæggelsen af arbejdstiden afhængig af om der er tale om pasning af dyr eller andet arbejde. Læs mere her.
Ugentlig arbejdstid
Den normale arbejdstid er 37 timer pr. uge eksklusive pauser. Medarbejderne kan ansættes på deltid. Den ugentlige arbejdstid for deltidsansatte skal udgøre mindst 15 timer.