Kundeklausuler

En kundeklausul er en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejderen om, at medarbejderen ikke efter fratrædelsen må tage ansættelse hos eller…

En kundeklausul er en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejderen om, at medarbejderen ikke efter fratrædelsen må tage ansættelse hos eller direkte eller indirekte have erhvervsmæssig kontakt med sin tidligere arbejdsgivers kunder og andre forretningsforbindelser.
Betingelser for at indgå en kundeklausul
Kundeklausuler må kun omfatte de kunder, som medarbejderen selv har haft forretningsmæssig forbindelse med indenfor de seneste 12 måneder før opsigelsestidspunktet. Arbejdsgiver kan således ikke lade klausulen omfatte alle virksomhedens kunder. Ligeledes er en kundeklausul kun gyldig, hvis medarbejderen har været ansat uafbrudt hos arbejdsgiveren i en periode på mindst 6 måneder. Det er en gyldighedsbetingelse for kundeklausulen, at medarbejderen har fået en række oplysninger skriftligt. Derfor skal kundeklausulen udfærdiges skriftligt og følgende skal fremgå af klausulen:
  • at kundeklausulen alene omfatter kunder, som medarbejderen har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder før opsigelsestidspunktet
  • at klausulen først gælder efter 6 måneders uafbrudt ansættelse
  • at medarbejderen vil modtage kompensation efter lovens regler
  • klausulens varighed, der maksimalt kan være 12 måneder
Ved opsigelse skal medarbejderen have udleveret en liste over de kunder, der er omfattet af klausulen.