Vikarer indlejet fra et vikarbureau

Når en vikar indlejes gennem et vikarbureau omtales virksomheden, der ønsker at beskæftige vikaren som ”brugervirksomheden”. Vikaren er ansat i…

Når en vikar indlejes gennem et vikarbureau omtales virksomheden, der ønsker at beskæftige vikaren som ”brugervirksomheden”. Vikaren er ansat i vikarbureauet, og det er vikarbureauet, som efter lovgivningen har de almindelige arbejdsgiverforpligtelser, herunder at lave en ansættelseskontrakt, udbetale løn m.v. Dog skal man som brugervirksomhed være opmærksom på en række…
Overenskomstregler vedrørende indlejede vikarer
Udover opmærksomhedspunkterne vedrørende indlejede vikarer i punkt 2 er det også vigtigt at være opmærksom på de regler om vikararbejde, som følger af overenskomsterne. Nedenfor beskrives de overenskomstmæssige regler for vikararbejde.