Skovvang Frugt ApS, Hovvejen 9, 4534 Hørve, CVR nr. 40551204

FH har fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en iværksat hovedkonflikt mod Skovvang Frugt ApS, Hovvejen 9, 4534 Hørve, CVR…

FH har fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en iværksat hovedkonflikt mod Skovvang Frugt ApS, Hovvejen 9, 4534 Hørve, CVR nr. 40551204. Hovedkonflikteniværksat med henblik på at indgå kollektiv overenskomst med virksomheden.

Sympatikonflikten træder i kraft

torsdag, den 24. juni 2021 ved normal arbejdstids begyndelse

Herefter må ingen medlemmer af 3F, HK og Dansk Metal, der er ansat i en af GLS-A’s medlemsvirksomheder, udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Samarbejder man med ovennævnte virksomhed, kan man kontakte GLS-A for at drøfte, hvad konfliktvarslerne indebærer.