Golfoverenskomsten

Her kan du læse mere om de arbejdstidsregler, der gælder i golfoverenskomsten.

Her kan du læse mere om de arbejdstidsregler, der gælder i golfoverenskomsten.
Ugentlig arbejdstid
Den normale effektive arbejdstid er 37 timer pr. uge eksklusive pauser. Der kan indgås aftale om ansættelse på deltid. Arbejdstiden for deltidsansatte skal minimum udgøre 15 timer pr. uge.