Registrering af arbejdstiden

Når der arbejdes på akkord, skal arbejdsgiver registrere arbejdstiden. Der skal registreres start, slut og pauser. Registrering af arbejdstiden kan…

Når der arbejdes på akkord, skal arbejdsgiver registrere arbejdstiden. Der skal registreres start, slut og pauser. Registrering af arbejdstiden kan foregå ved brug af stempelur eller anden elektronisk tidsregistrering. Registrering kan også foregå ved, at tidspunktet for arbejdstidens begyndelse og afslutning registreres manuelt på en arbejdsseddel, ligesom tid, der fragår…