Oplysningspligt i forhold til entreprise

3F har adgang til at få oplyst, om virksomheden benytter entreprenører til løsning af opgaver inden for overenskomstens gyldighedsområde. Virksomheden…

3F har adgang til at få oplyst, om virksomheden benytter entreprenører til løsning af opgaver inden for overenskomstens gyldighedsområde. Virksomheden skal inden 72 timer, efter anmodningen er kommet frem, svare 3F. De oplysninger, der skal gives, er navn, adresse og CVR-nummer på entreprenøren samt arten af det arbejde, der udføres…
Oplysningspligt overfor entreprenøren
Når virksomheden får udført arbejde i entreprise, skal virksomheden i entreprisekontrakten med entreprenøren altid sikre sig, at entreprenøren har kendskab til de overenskomst- og aftaleforhold, der gælder for virksomheden. GLS-A anbefaler derfor, at følgende formulering indføjes i entreprisekontrakten, eller i et tillæg hertil: ”Kunden har i forbindelse med denne kontrakts indgåelse orienteret entreprenøren om de for kunden gældende overenskomst- og aftaleforhold, herunder muligheden for at skulle give 3F oplysninger om entreprenøren (navn, adresse, CVR nr. og arbejdsopgaver)”.