Opsigelse

Funktionærloven fastsætter opsigelsesvarsler, som ikke kan fraviges til funktionærens ugunst. Ansættelsesforholdet kan af virksomheden opsiges til ophør ved udløbet af…

Funktionærloven fastsætter opsigelsesvarsler, som ikke kan fraviges til funktionærens ugunst. Ansættelsesforholdet kan af virksomheden opsiges til ophør ved udløbet af en kalendermåned: med et varsel på 1 måned, hvis opsigelse afgives inden udløbet af 5 måneder, med et varsel på 3 måneder, hvis opsigelsen afgives inden udløbet af 2 år…