Arbejde udenfor overenskomst

Såfremt det arbejde, en medarbejder udfører, ikke er omfattet af en overenskomsts dækningsområde, kan ansættelsesvilkårene aftales mellem virksomheden og medarbejderen.…

Såfremt det arbejde, en medarbejder udfører, ikke er omfattet af en overenskomsts dækningsområde, kan ansættelsesvilkårene aftales mellem virksomheden og medarbejderen. Som eksempel kan nævnes køkken-, kantine- og rengøringsarbejde samt ledende medarbejdere. Vær opmærksom på, at lovgivning kan stille krav til ansættelsesvilkårene, f.eks. kan det ikke aftales, at ferieloven eller sygedagpengeloven…