Arbejde udenfor overenskomst

Såfremt det arbejde, en medarbejder udfører, ikke er omfattet af en overenskomsts dækningsområde, kan ansættelsesvilkårene aftales mellem virksomheden og medarbejderen.…

Såfremt det arbejde, en medarbejder udfører, ikke er omfattet af en overenskomsts dækningsområde, kan ansættelsesvilkårene aftales mellem virksomheden og medarbejderen. Som eksempel kan nævnes køkken-, kantine- og rengøringsarbejde i GLS-As medlemsvirksomheder. Ledende medarbejdere, og medarbejdere i stillinger som sædvanligvis kræver en videregående uddannelse, er heller ikke omfattet af overenskomst. Vær…