Vestfrugt Aps, Stærevej 4, 6705 Esbjerg Ø, CVR nr. 25367340

FH har den 12. februar 2020 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod…

FH har den 12. februar 2020 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

  • Vestfrugt Aps, Stærevej 4, 6705 Esbjerg Ø, CVR nr. 25367340
  1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 5. marts 2020.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.