Agroindustrioverenskomsten

Agroindustrioverenskomsten indeholder ingen regler om hjemsendelse. Derfor gælder overenskomstens opsigelsesvarsler i alle tilfælde, hvor ansættelsesforholdet ikke kan opretholdes. Medarbejderens opsigelsesvarsel afhænger…

Agroindustrioverenskomsten indeholder ingen regler om hjemsendelse. Derfor gælder overenskomstens opsigelsesvarsler i alle tilfælde, hvor ansættelsesforholdet ikke kan opretholdes. Medarbejderens opsigelsesvarsel afhænger af vedkommendes anciennitet. Vær opmærksom på at opsigelsesvarslet bortfalder ved arbejdsledighed som følge af andre medarbejderes arbejdsstandsning samt ved indtræden af maskinstandsning, materialemangel og anden force majeure, som standser driften…