Agroindustrioverenskomsten

Agroindustrioverenskomsten indeholder ingen regler om hjemsendelse. Derfor gælder overenskomstens opsigelsesvarsler. Medarbejderens opsigelsesvarsel afhænger af deres anciennitet. Vær opmærksom på at…

Agroindustrioverenskomsten indeholder ingen regler om hjemsendelse. Derfor gælder overenskomstens opsigelsesvarsler. Medarbejderens opsigelsesvarsel afhænger af deres anciennitet. Vær opmærksom på at opsigelsesvarslet bortfalder ved arbejdsledighed som følge af andre medarbejderes arbejdsstandsning samt ved indtræden af maskinstandsning, materialemangel og anden force majeure, som standser driften helt eller delvist. Forholdet skal som udgangspunkt…