Løn til voksenelever

Voksenelever er elever, der ved uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år. Voksenelever skal aflønnes som voksne medarbejdere, når Vokseneleven i…

Voksenelever er elever, der ved uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år. Voksenelever skal aflønnes som voksne medarbejdere, når Vokseneleven i mindst 12 måneder forud for uddannelsesaftalens indgåelse har været ansat i virksomheden Virksomheden modtager løntilskud til vokseneleven Virksomheden modtager lønrefusion under skoleophold fra AUB for voksenelever For øvrige voksenelever anbefales…