Jordbrugsoverenskomsten

Jordbrugsoverenskomsten indeholder ingen regler om hjemsendelse. Derfor gælder overenskomstens opsigelsesvarsler i alle tilfælde, hvor ansættelsesforholdet ikke kan opretholdes. Medarbejderens opsigelsesvarsel afhænger…

Jordbrugsoverenskomsten indeholder ingen regler om hjemsendelse. Derfor gælder overenskomstens opsigelsesvarsler i alle tilfælde, hvor ansættelsesforholdet ikke kan opretholdes. Medarbejderens opsigelsesvarsel afhænger af vedkommendes anciennitet og ansættelsens tidsvilkår. Vær opmærksom på at opsigelsesvarslet bortfalder ved produktionsstop, arbejdsmangel eller force majeure. Forholdet skal som udgangspunkt være opstået pludseligt som en helt usædvanlig og…