Fravær udover barnets første hele sygedag (efterfølgende sygedage)

Medarbejderen har alene ret til betalt fravær i de ovennævnte situationer. Har medarbejderen et pasningsbehov, der går videre end de…

Medarbejderen har alene ret til betalt fravær i de ovennævnte situationer. Har medarbejderen et pasningsbehov, der går videre end de anførte regler, kan det i stedet aftales, at medarbejderen benytter afspadsering, børneomsorgsdage eller ferie- og feriefridage. Pasningsbehovet for medarbejderens børn er medarbejderens egen risiko. Hvis medarbejderen ikke møder på arbejde,…