Bortfald af oplysningspligt

Hvis den registrerede allerede er bekendt med oplysningerne bortfalder oplysningspligten. Ofte vil den registrerede dog ikke være bekendt med f.eks.…

Hvis den registrerede allerede er bekendt med oplysningerne bortfalder oplysningspligten. Ofte vil den registrerede dog ikke være bekendt med f.eks. hvor længe oplysningerne opbevares, eller med de øvrige rettigheder, såsom indsigtsret, ret til berigtigelse, klageret osv. og det vil derfor sjældent være muligt at undgå oplysningspligten. Den dataansvarlige har bevisbyrden…