Øvrige bestemmelser

Medarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår er omfattet af følgende bestemmelser i funktionærloven: § 2b: regler om urimelig opsigelse § 8:…

Medarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår er omfattet af følgende bestemmelser i funktionærloven: § 2b: regler om urimelig opsigelse § 8: efterløn ved død § 16: frihed til pladssøgning § 17a: tantieme Hvor andet ikke er aftalt er medarbejderen i øvrigt omfattet af reglerne i overenskomsten.