Alternativ arbejdstidsplanlægning

Som alternativ til overenskomstens øvrige regler for arbejdstidens lægning kan arbejdstiden for alle (eller blot afgrænsede grupper af medarbejdere) planlægges…

Som alternativ til overenskomstens øvrige regler for arbejdstidens lægning kan arbejdstiden for alle (eller blot afgrænsede grupper af medarbejdere) planlægges efter reglerne om alternativ arbejdstidsplanlægning. Alternativ arbejdstidsplanlægning efter nedenstående regler kræver ikke lokal enighed eller overenskomstfravigende lokalaftale som andre alternativer til overenskomstens regler for arbejdstidens lægning. Reglerne herfor er som…