Fratrædelsesgodtgørelse § 2a

Opsiges en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i 12 eller 17 år, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratrædelse…

Opsiges en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i 12 eller 17 år, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratrædelse betale et beløb svarende til henholdsvis 1 eller 3 måneders løn. Det har ikke nogen betydning, om medarbejderen efter fratrædelse har ret til at gå på pension eller fortsat forfølger…