Usaglig opsigelse § 2b

Opsigelse af en funktionær, som har være ansat hos arbejdsgiveren i mindst 1 år skal være rimeligt begrundet i funktionærens…

Opsigelse af en funktionær, som har være ansat hos arbejdsgiveren i mindst 1 år skal være rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold. I modsat fald skal der betales en godtgørelse. Godtgørelse for usaglig opsigelse kan udgøre et beløb på maksimalt halvdelen af opsigelsesvarslet. Hvis funktionæren er fyldt 30 år,…