§ 56-aftaler

For medarbejdere, som har eller forventes at få meget fravær, kan det være relevant at indgå en § 56-aftale. Hvis…

For medarbejdere, som har eller forventes at få meget fravær, kan det være relevant at indgå en § 56-aftale. Hvis der er indgået en § 56-aftale for en medarbejder, kan der opnås refusion af sygedagpenge fra første fraværsdag. Det er en betingelse, at medarbejderen omfattes af en af følgende kategorier…